Beweegkuur

Diabetes
Zonnewater biedt mensen met diabetes (suikerziekte) een zorgprogramma aan. Het zorgbad heeft een eigen multidisciplinaire visie ontwikkeld op diabeteszorg en hier een gezamenlijke werkwijze over afgesproken. Iedere hulpverlener voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe.

Diabetes is een stofwisselingsziekte waarbij de glucoseregulatie in het lichaam kapot is. Dat kan komen door óf het volledig ontbreken van het hormoon insuline (type 1 diabetes), óf door het niet juist functioneren en/of onvoldoende aanwezig zijn van insuline (type 2 diabetes; zo’n 90 procent van de mensen met diabetes). Type 2 diabetes stond vroeger bekend als ‘ouderdomsdiabetes’, maar tegenwoordig krijgen steeds meer mensen op jongere leeftijd last van deze aandoening. Daarnaast bestaan er vormen die overeenkomsten met type 2 hebben, zoals zwangerschapsdiabetes. Gezien de veranderingen in leefstijl wordt aangenomen, dat de groep diabetespatiënten in de toekomst alleen maar groter wordt.

Meerwaarde patiënt 
Het zorgprogramma heeft als doelen:
Niet alle mensen met diabetes zijn als zodanig bekend bij de hulpverlening. Binnen het zorgprogramma kan Zonnewater, met gerichte controles en een oproepsysteem, sneller patiënten met diabetes opsporen en vervolgens beter behandelen. Diabetespatiënten worden waar mogelijk getraind en begeleid, ter versterking van hun conditie en zelfredzaamheid.

Meerwaarde zorg 
Het gestructureerd met elkaar samenwerken in zorgprogramma’s is in toenemende mate van belang. Dat geldt zowel voor de eerste lijn (huisartsen en andere algemene hulpverleners) als voor de tweede lijn (ziekenhuizen). In het zorgprogramma voor diabetes werken huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeut, verpleegkundigen en internist samen. Het programma vergroot de kwaliteit van zorg door systematische controle, maar ook door patiënten te leren om hun aandoening en de gevolgen daarvan beter te onderkennen en ‘onder de knie te krijgen’. Dat gebeurt door adviezen en controles van de arts, door gerichte adviezen op het gebied van medicatiegebruik, maar ook door het veranderen van leef- en eetgewoonten en deelname aan bewegingsprogramma’s.