Reuma netwerk

Zonnewater maakt onderdeel uit van het Reuma Netwerk Achterhoek/Liemers. Via dit netwerk hebben patiënten de mogelijkheid in het zorgbad deel te nemen aan speciale therapie voor reumatische aandoeningen. Denk aan reumatoide artritis, polyarthrosis en Bechterew. Naast therapie in groepsverband zijn er mogelijkheden voor individuele therapie of zonodig een combinatie van beide. De therapie staat open voor patiënten, die door hun reumatoloog of reumaconsulent zijn doorverwezen naar één van de fysiotherapeuten of oefentherapeuten in het netwerk.
Deze vorm van groepsoefentherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding hangt af van de gekozen vorm: in groepsverband of individueel en of de aandoening voorkomt op de chronische lijst. Bij sommige verzekeraars is vooraf toestemming nodig.