Zwemcertificaat A en B

Dit hebben we ingevoerd omdat soms de stap van niets naar het A-diploma te groot is. Veel kinderen die bij ons in kleine groepjes zwemmen hebben wat langer tijd nodig om uiteindelijk het A-diploma te halen. Daarom werkt het zorgbad met het certificaat A en B, de voorloper van het diploma A. Aan de verplichte eisen van het certificaat kan het kind zelf aanvullende eisen toevoegen. Certificaat B ligt een stukje dichter bij de eisen van het diploma A. De kinderen zijn watervrij en veilig. Beheersen de slagen op eigen niveau en kunnen zich zelfstandig redden.