Zwemdiploma ABC

Zorgbad Zonnewater is een erkend opleidings- en exameninstituut nationale zwemdiploma’s. Zonnewater verzorgt zwemlessen voor diploma A aan kinderen die tenminste 4 jaar oud zijn. De lessen worden gegeven in kleine groepjes van maximaal 8 kinderen. Er wordt naar gestreefd de lessen steeds te laten verzorgen door vaste zwemleerkrachten. Alle zwemleerkrachten zijn gediplomeerd en bevoegd tot het geven van zwemlessen.

Duur

De ontwikkeling van kinderen verloopt sprongsgewijs. Hoe lang hij of zij erover doet om het Zwem ABC te halen is vooraf niet te bepalen. Elk begin is moeilijk. De eerste stappen duren verhoudingsgewijs lang. Leren zwemmen is een intensieve bezigheid. Om allerlei redenen kan er terugval ontstaan. Houd contact met de zwemonderwijzer als er bijzonderheden zijn die het leren zwemmen kunnen beïnvloeden (denk aan oor- en/of concentratieproblemen).Het behalen van een diploma lukt het snelst als dit zonder onderbrekingen verloopt.