Professionals

Bij Zorgbad Zonnewater werken uitsluitend gekwalificeerde beroepsbeoefenaren. Zij hebben een beroepsopleiding gevolgd en zijn ingeschreven in hun beroepsregister. Ze houden op een controleerbare manier hun kennis en vaardigheden op peil. De verplichtingen voor de fysiotherapeuten en cesartherapeut zijn vastgelegd in de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg).

Per beroepsgroep zijn verschillende kwaliteitssystemen van toepassing. Deze kwaliteitsnormen past Zonnewater toe op alle medewerkers in loondienst.

Zonnewater werkt nauw samen met tal van specialisten op terreinen als diabetes, revalidatie en kinderfysiotherapie. Ook met allerlei instellingen zelfstandig of begeleid wonen, mantelzorgers en huisartsen onderhoudt het zorgbad goede banden. In het Azora-verpleeghuis Antonia in Terborg heeft Zonnewater een volwaardige toekomstbestendige partner om de professie op het gebied van beweegprogramma’s voor diabetici verder te ontwikkelen. Veel studenten Cios, psychologie, bewegingsagogiek, sgm, fysiotherapie, opleiding aangepast sporten en zorg en welzijn lopen in het kader van hun opleiding bij Zonnewater stage. Het zorgbad heeft rechtstreekse lijnen met AWBZ-instellingen, die een bassin een bepaald uur ter beschikking willen hebben voor hun bewoners.